POSLOVNO STANOVANJSKO NASELJE DUNAJSKI KRISTALI V LJUBLJANI
POSLOVNO STANOVANJSKO NASELJE DUNAJSKI KRISTALI

Dunajska c. Ljubljana
Gradbeno dovoljeneje 2009
Leto izgradnje 2011
Bruto etažne površine 56800 m2

Avtor arhitekture in odgovorni vodja projekta celotnega naselja Darko Lečnik udia,


POSLOVNI OBJEKTI DUNAJSKI KRISTALI

Dunajska c. Ljubljana
Gradbeno dovoljeneje 2009
Leto izgradnje 2011
Bruto etažne površine 36670 m2

Avtor arhitekture poslovnega objekta Darko Lečnik, odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant arhitekture za poslovni objekt Darko Lečnik udia


STANOVANJSKI OBJEKTI DUNAJSKI KRISTALI

Dunajska c. Ljubljana
Gradbeno dovoljeneje 2009
Leto izgradnje 2011
Bruto etažne površine 23380 m2

Avtorja arhitekture stanovanjskih objektov Darko Lečnik in Rafael Draksler udia, soavtorja Jože Jaki udia in Jože Marinko udia , odgovorni vodja projekta Darko Lečnik udia, odgovorni projektant arhitekture za stanovanjske objekte Rafael Draksler udia